Strona główna » Studia » Humanistyczne » Socjologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Socjologia Herbert Spencer

Jednym z prekursorów socjologii i przedstawicielem ewolucjonizmu był Herbert Spencer 1820-1903 , -autor SOCIAL STATICS, THE STUDY OF SOCIOLOGY, oraz 10-ciu tomów SYSTEMU FILOZO [...]

Dodano: 2008-02-18 10:17:13 , Wyświetleń: 3425 , Ocena: 8.78, Głosów: 324, Autor: ew.la

Socjologia Emile Durkheim

Wybitnym przedstawicielem socjologizmu był Emile Durkheim żyjący w latach 1858-1917, profesor socjologii w Bordeaux i w Paryżu i autor klasycznych dzieł jak De la division [...]

Dodano: 2008-02-18 11:01:23 , Wyświetleń: 2811 , Ocena: 7.96, Głosów: 327, Autor: ew.la

Moralność a prawo – różnice, podobieństwa, sprzeczności.

Czy dorosły człowiek XX wieku może przyjąć i uznać za swój system moralny? A co jeśli musi to powiązać z obowiązującym prawem?Zacznijmy, więc od początku, podstaw [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:48 , Wyświetleń: 1923 , Ocena: 9.85, Głosów: 162, Autor: Michalk88

Skutki przemocy wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu.

Znęcanie się nad dziećmi to bardzo trudny i bolący temat. Po raz pierwszy zespół maltretowanego dziecka jako chorobę przedstawił na Zjeździe Amerykańskich Pediatrów w Lo [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:49 , Wyświetleń: 2235 , Ocena: 10.53, Głosów: 173, Autor: Michalk88

Uprzedzenia i stereotypy - ich rola i funkcje w życiu człowieka.

UPRZEDZENIA I STEREOTYPYUczestnictwo w grupie daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozycję oraz wiele innych rzeczy, których potrzebujemy dla przetrwania i pełnego rozwoju. Je [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:50 , Wyświetleń: 2247 , Ocena: 10.77, Głosów: 184, Autor: Michalk88

Elity władzy

Czternastego lipca 1995 roku ciszę maleńkiej górskiej wioski Burgenstock w Szwajcarii rozdarł warkot helikopterów. Na ich pokładzie znajdowało się stu najbardziej wpływowy [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:51 , Wyświetleń: 1993 , Ocena: 11.21, Głosów: 163, Autor: Michalk88

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Spis treści:strona tytułowaspis treściwstęprozdział 1Podr. 1.1. Ogólne wiadomości o chorobach psychicznych, zaburzeniach psychicznych i pracy socjalnej. [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:46 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 10.85, Głosów: 177, Autor: Michalk88

Ringo - gra i zabawa. Opis gry w szkołach

Dzieci w Stanach Zjednoczonych mają 5 godzin sportowego ruchu dziennie . Rada miejska Moskwy ustaliła jako pilne zadanie stolicy Rosji „ każdemu dziecku Moskwy godzinę [...]

Dodano: 2008-09-14 11:48:57 , Wyświetleń: 2121 , Ocena: 11.1, Głosów: 182, Autor: Michalk88

Pojęcie rewalidacji. Charakterystyka metod rewalidacji osób niepełnosprawnych.

I.Rewalidacja dzieci we wczesnym wieku.Według danych Biura Wykonawczego UNICEF-u z roku1980, spośród 140 milionów dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 15, jakie żyją [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:45 , Wyświetleń: 2365 , Ocena: 9.18, Głosów: 178, Autor: Michalk88

Język reklamy w ogłoszeniach prasowych

W mojej pracy skupię się na reklamie prasowej, jej budowie, sztuczkach językowych, sposobach wywierania perswazji, oddziaływaniach na konsumenta i założeniach, jakie powinna [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:14 , Wyświetleń: 2012 , Ocena: 10.01, Głosów: 176, Autor: Michalk88

Definicja i jej eksplikacja na przykładzie dowolnie wybranej definicji socjologii.

„Socjologia jest nauką społeczną, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich. Do podstawowych przedmiotów analiz socjologicznych zal [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:34 , Wyświetleń: 1451 , Ocena: 17.13, Głosów: 75, Autor: Michalk88

Szkodliwość palenia papierosów

Stopień szkodliwości palenia tytoniu zależy przede wszystkim od wieku palacza, od indywidualnych cech jego organizmu oraz od liczby i jakości wypalanych papierosów. Przez [...]

Dodano: 2008-10-14 19:40:38 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 13.54, Głosów: 102, Autor: Michalk88

„Próba wyjaśnienia zjawisk przemocy w środowiskach młodzieżowych”

PLAN:1. Wprowadzenie.2. Stosowanie przemocy jako zjawisko patologiczne.3. Przykłady różnego rodzaju opresji wynikające z różnego rodzaju źródeł.4. Kariera [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:51 , Wyświetleń: 1541 , Ocena: 28.02, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach (1)

Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:52 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 29.78, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Istota i funkcje instytucji społ. W zbiorowościach (2)

Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:53 , Wyświetleń: 1500 , Ocena: 29.2, Głosów: 48, Autor: Michalk88

Kultura zaufania i nieufności

Teoria zaufania i nieufności jako osobny nurt socjologiczny zaczęła się rozwijać dopiero od końca lat siedemdziesiątych. Jej głównymi prekursorami byli: Niklas Luhmann, Be [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:54 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 26.02, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina - jest to grupa złożona z osób połączonych stosunkiem małżeńskim, i stosunkiem rodzice-dzieci. Stosunki decydujące o powstaniu i istnieniu rodziny: 1.małżeństwo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:55 , Wyświetleń: 2501 , Ocena: 22.94, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Klasyczna koncepcja klas Karola Marksa, a współczesne społeczeństwo kapitalistyczne

Karol Marks to XIX-wieczny niemiecki filozof, myśliciel i działacz rewolucyjny, którego koncepcje miały olbrzymi wpływ na kształt współczesnej Europy i nie tylko. Był on j [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:13 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 36.98, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Rola emocji i procesów poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki

Egzystencja współczesnego człowieka w nowoczesnym społeczeństwie bezsprzecznie jest czymś jakościowo różnym od bytowania gatunku homo u podstaw jego rozwoju. Żyjemy w mia [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:29 , Wyświetleń: 1595 , Ocena: 28.62, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Czy media mają zły wpływ na morale ludzi?

Czy media mają zły wpływa na moralność ludzi? Na to pytanie można właściwie odpowiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco. Z jednej strony w telewizji i Internecie j [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:37 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 31.92, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Globalizacja+

Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Według prof. Baumana globalizacja jest sytuacją, której jeszcze w histo [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:56 , Wyświetleń: 1961 , Ocena: 228, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Kontrola przyrostu naturalnego

Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie w W ostatnim czasie wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami przeludnienia .Wielu specjalistów uważa ,że kont [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:58 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 26.73, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Zjawisko eutanazji jako problem społeczny

Zajęłam się problemem eutanazji , ponieważ jest to zjawisko wzbudzające bardzo wiele kontrowersji. Pragnęłam wyjaśnić te zjawisko jak najdokładniej i poddać je analizie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:39 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 21.14, Głosów: 50, Autor: Mafej

Projekt socjalny - bezdomność

PROJEKT SOCJALNYZbiórka pieniędzy na pomoc dla osób bezdomnych poprzez zorganizowanie spotkania uświadamiającego o problemie.1.Bezdomność jest jednym z poważniejszy [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:31 , Wyświetleń: 1849 , Ocena: 18.55, Głosów: 64, Autor: Mafej

Życiorys Monteskiusza (2)

MONTESKIUSZ (Montesquieu) Charles Louuis de Secondat. ur. l S l 1689 w La Brede koło Bordeaux, zm. 10 II 1755 w Paryżu, myśliciel francuski, przewodniczący parlamentu (sądu) w [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:32 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 39.03, Głosów: 31, Autor: Mafej

Stres i radzenie sobie z nim.

CZYM JEST STRES ?Fizjologiczne podstawy stresuJedni powiedzą: pochodzimy od zwierząt, inni określą to dosadniej - jesteśmy zwierzętami. Nasze mechanizmy obrony i atak [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:00 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 30.22, Głosów: 48, Autor: Mafej

Ideologie socjalistyczne

IDEOLOGIE SOCJALISTYCZNE w początkach XIX wieku, wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i rozwojem kapitalizmu, rosła liczba robotnikówbezwzględną konkurencję na rynku pracy, obn [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:41 , Wyświetleń: 1606 , Ocena: 24.97, Głosów: 60, Autor: Mafej

Komunizm (2)

KOMUNIZM początkowo nie czyniono rozróżnienia między ideologią socjalistyczną a komunistyczną, jednak w końcu XIX wieku kształt komunizmowi nadał Lenin, kładąc nacisk n [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:42 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 26.24, Głosów: 57, Autor: Mafej

Makrosocjologia

1.Pojęcie makrostruktury społecznej:Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skom [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:28 , Wyświetleń: 1765 , Ocena: 35.2, Głosów: 43, Autor: Mafej

Konformizm a istota ludzka.

Konformizm (z łaciny conformo – nadaję kształt), zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postęp [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:11 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 25.81, Głosów: 47, Autor: Mafej

Czy telefony komórkowe i komputery wpływają na ograniczenie osobistych kontaktów między ludzkich i powodują strach przed rozmowa w cztery oczy?

Wraz z rozwojem techniki pojawiły się w życiu człowieka wynalazki takie jak telefon komórkowy czy Internet. Stały się one od razu czymś wręcz nie do zastąpienia. Stały s [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:58 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 36.02, Głosów: 54, Autor: Mafej

Dzień Kobiet

Cóż nam zostało po 8 marca? Przez lata obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet z pompą. Teraz niektórzy mężczyźni próbując się wyłgać od wręczania symboliczn [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:59 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 27.62, Głosów: 51, Autor: Mafej

Religia (1)

W referacie tym określe, czym jest religia, i omówię kilka jej form.Zastanowimy się nad związkiem między religią i zmianą społeczną oraz nad sposobem organizacji reli [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:16 , Wyświetleń: 5346 , Ocena: 57.81, Głosów: 41, Autor: Mafej

Pojecie pracy

Celem mojej pracy jest przekazanie pewnego zasobu podstawowych pojęć z zakresu socjologii pracy , o problemach efektywnego , zespołowego , zorganizowanego działania poszczegó [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:32 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 36.65, Głosów: 42, Autor: Mafej

Public relations w mojej firmie.

Public Relations to budowanie obrazu firmy, produktu, idei, ludzi - obrazu trwałego i sięgającego daleko w przyszłość. Dzięki Public Relations osiągnąć można to, czego n [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:14 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 31.86, Głosów: 48, Autor: Mafej

Narkomania w oczach społeczeństwa. Stereotypy

O tym, że narkomania jest poważnym problemem nie trzeba nikogo przekonywać. Narkomania jest problemem nie tylko jednostki, dotyczy każdego człowieka, całego społeczeństwa. [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:48 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 47.23, Głosów: 25, Autor: Mafej

Teoria Podkultur Dewiacyjnych COHENA

Teoria Podkultur CohenaCohen był pierwszym badaczem który stworzył spójną teorię podkultur dewiacyjnych. Jego koncepcja zawarta w książce pt. „ Delinquent Boys [...]

Dodano: 2008-11-17 19:02:03 , Wyświetleń: 14670 , Ocena: 19.71, Głosów: 83, Autor: Mafej

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są potrzeby, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega proces [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:27 , Wyświetleń: 1594 , Ocena: 55.44, Głosów: 26, Autor: Mafej

Władza-ujęcie socjologiczne

Władza, jedno z podstawowych pojęć socjologii i nauk politycznych definiowane najczęściej jako stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:54 , Wyświetleń: 3349 , Ocena: 20.68, Głosów: 93, Autor: Mafej

Odchylenia od norm.

Norma społeczna definiowana jest jako powszechnie uznawana reguła, wzór zachowania lub działania. Jest to przepis określający, jak powinien zachować się lub jak nie powinie [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:19 , Wyświetleń: 1679 , Ocena: 33.5, Głosów: 47, Autor: Mafej

Konflikt w organizacji.

„ Mówi się , że XIX stulecie jest wiekiem historii i historycznego myślenia (...).Owo zainteresowanie historią było refleksem przeżywania własnej teraźniejszości [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:53 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 36.8, Głosów: 45, Autor: Mafej

Rodzaje i funkcje superwizji oraz możliwości wykorzystania jej w pracy socjalnej.

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej. Jest to zorganizowana działalność zmierzająca do ocen [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:54 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 28.94, Głosów: 49, Autor: Mafej

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśród nauk społecznych".

Autor w swoim artykule próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest antropologia i do jakich nauk możemy ją zaliczyć. Uważa on, że antropologia ma troist [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:10 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 36.82, Głosów: 37, Autor: Mafej

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku szkolnym.

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem oddziaływania różnych grup społecznych, instytucji, czynników tworzących pozaszkolne środowisko jego życia. W tym śr [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:19 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 27.47, Głosów: 48, Autor: Mafej

Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

WstępW naszej pracy oparliśmy się na metodzie historycznej. Wiedza zawarta w naszej pracy opiera się jedynie na wiedzy książkowej o tematyce morskiej. Pzyjeliśmy taka me [...]

Dodano: 2008-12-04 21:54:46 , Wyświetleń: 1388 , Ocena: 52.5, Głosów: 21, Autor: majka100100

Dostep do internetu w gospodarstwach domowych.

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych17% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. Jest to prawie dokładnie połowa tych, które posiadają komputer. Str [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:20 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 38.17, Głosów: 41, Autor: majka100100

Społeczeństwo, socjalizacja...

Więzi społeczne, ogół stosunków, połączeń i zależności łączących jednostki w trwałe zbiorowości i grupy społeczne.Komponentami więzi społecznej są: stycznoś [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:21 , Wyświetleń: 1674 , Ocena: 34.28, Głosów: 42, Autor: majka100100

Socjologia - wykłady i materiały na egzamin prof. Rewers, UAM

LEKTURY1)Ortega Y Gasset “Bunt Mas”2)Christopher Lash “Bunt Elit”3)Jean F. Lyotand “Kondycja ponowoczesna”, “Postmodernizm dla [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:26 , Wyświetleń: 1869 , Ocena: 31.58, Głosów: 49, Autor: majka100100

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

Auguste ComtePozytywizm oparty na:-wierze w wiedze-badaniu faktów-pozytywnej wizji pokonania kryzysuHierarchia nauk:-matematyka, astronomia, fizyka, chemia [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:26 , Wyświetleń: 1478 , Ocena: 35.03, Głosów: 35, Autor: majka100100

Artefakty - socjologia.

ARTEFAKTY – element kult. Org.Są uważane za najbardziej widoczne, a zarazem najbardziej powierzchowne środki wyr, kult. Org. Kategoria ta odnosi się do całego, skons [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:50 , Wyświetleń: 4086 , Ocena: 3.17, Głosów: 46, Autor: majka100100

1 2


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?